Εταιρικό Προφίλ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Marfin Investment Group ΑΕ Συμμετοχών (MIG) είναι μία διεθνής εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου με έδρα την Ελλάδα και παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η εταιρία υπό τη σημερινή της μορφή είναι εισηγμένη εταιρία στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τον Ιούλιο του 2007. Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων αποτελείται από ηγέτιδες εταιρίες, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους Μεταφορών & Ναυτιλίας  και  Διαχείρισης Ακινήτων. Στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και τις θυγατρικές της MIG περιλαμβάνονται οι  εταιρίες  Attica Group και Robne Kuce Beograd (RKB).