Home >
Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Η Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα κατά την Ελληνική νομοθεσία. Τα γραφεία της έδρας της βρίσκονται στην Λεωφόρο Θησέως 67, 14671 Κηφισιά – Νέα Ερυθραία, Ελλάδα.

Τα διακριτικά γνωρίσματα «Marfin Investment Group» και «MIG» αποτελούν διακριτικούς τίτλους της Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών.

Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις (οι «Όροι και Προϋποθέσεις») οι οποίοι διέπουν την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου (ο «Δικτυακός Τόπος») πριν χρησιμοποιήσετε τον Δικτυακό Τόπο. Αν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων και Προϋποθέσεων δεν σας βρίσκει σύμφωνους, πρέπει να σταματήσετε αμέσως την χρήση του Δικτυακού Τόπου.

Η επίσκεψη και χρήση του Δικτυακού Τόπου συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων, οι οποίοι τίθενται σε ισχύ άμεσα από την πρώτη σας επίσκεψη στον Δικτυακό Τόπο.

1. Αναφορές - Ερμηνεία

1.1 Αναφορές όπως «ο χρήστης», «εσείς», «εσάς» και «σας» αποτελούν αναφορές στο πρόσωπο που επισκέπτεται ή/και χρησιμοποιεί τον Δικτυακό Τόπο.

1.2 Αναφορές στην «MIG» και αναφορές όπως «εμείς», «εμάς» και «μας» αποτελούν αναφορές στην Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών.

1.3 Αναφορές στον «Όμιλο MIG» συμπεριλαμβάνουν την MIG, τις θυγατρικές της και τις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες (οπουδήποτε στον κόσμο και αν έχουν συσταθεί ή λειτουργούν).

1.4 Ο όρος «πρόσωπο» και /ή «τρίτος» θα περιλαμβάνει οποιοδήποτε φυσικό ή / και νομικό πρόσωπο.

1.5 Λέξεις ενός γένους θα περιλαμβάνουν και τα λοιπά γένη· λέξεις στον ενικό θα περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό και αντίστροφα.

1.6 Οι επικεφαλίδες των όρων τίθενται προς διευκόλυνση μόνον και δεν επηρεάζουν καθοιονδήποτε τρόπο την ερμηνεία των διατάξεων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

2. Ιδιοκτησία - Εμπορικά Σήματα – Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο παρών Δικτυακός Τόπος, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου και κάθε επιμέρους στοιχείου του περιεχομένου του (ενδεικτικά: προγράμματα, πληροφοριακό υλικό οποιουδήποτε είδους, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών, εμπορικές επωνυμίες, λογότυπα κλπ), καθώς και όλα τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας στις σελίδες και τις οθόνες που προβάλλουν τις σελίδες του Δικτυακού Τόπου αυτού καθώς και στις πληροφορίες και στο υλικό που περιλαμβάνονται σε αυτές και στη διάταξή τους, αποτελούν ιδιοκτησία της MIG και/ή άλλων μελών του Ομίλου MIG ή χρησιμοποιούνται από οποιοδήποτε εξ αυτών βάσει άδειας ή άλλου δικαιώματος, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ένδειξη· οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο (ενδεικτικά: προγράμματα, πληροφοριακό υλικό οποιουδήποτε είδους, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών, εμπορικές επωνυμίες, λογότυπα κλπ) καθώς και οποιοδήποτε τέτοιο δικαίωμα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

3. Χρήση Πληροφοριών και Υλικού

3.1 Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στον Δικτυακό Τόπο, υπόκεινται σε οποιαδήποτε μεταβολή, μετατροπή ή απόσυρση εν όλω ή εν μέρει, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς ειδοποίηση (προηγούμενη ή μεταγενέστερη), από την MIG, η οποία επιφυλάσσεται παντός σχετικού δικαιώματος αυτής.

3.2 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις υπόκεινται σε οποιαδήποτε μεταβολή, μετατροπή ή απόσυρση εν όλω ή εν μέρει, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς ειδοποίηση (προηγούμενη ή μεταγενέστερη), από την MIG, η οποία επιφυλάσσεται παντός σχετικού δικαιώματος αυτής. Συμφωνείτε να εξετάζετε τακτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις , δεδομένου ότι η επίσκεψη και χρήση του Δικτυακού Τόπου συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων.

3.3 Απαγορεύεται αυστηρά να χρησιμοποιείτε τον παρόντα Δικτυακό Τόπο ή οποιονδήποτε Τοπικό Δικτυακό Τόπο (όπως ο η έννοια του όρου αυτού καθορίζεται κατωτέρω) για οποιονδήποτε σκοπό ή με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος ή ανήθικος.

3.4 Μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Δικτυακού Τόπου ή των συστημάτων της MIG ή του Ομίλου της MIG, συμπεριλαμβανομένης, ιδίως, της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε τέτοια συστήματα, της κακής χρήσης κωδικών πρόσβασης, της μετατροπής οποιουδήποτε μέρους του Δικτυακού Τόπου ή της κακής χρήσης οποιασδήποτε πληροφορίας που αναρτάται στον Δικτυακό Τόπο, απαγορεύεται αυστηρά.

3.5 Ρητώς αποδέχεσθε ιδίως ότι, το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου καθίσταται διαθέσιμο σε εσάς αποκλειστικά για προσωπική (μη εμπορική και / ή μη κερδοσκοπική) χρήση. Αντιλαμβάνεστε και αποδέχεσθε ότι κανενός είδους άλλο δικαίωμα δεν σας χορηγείται δια του παρόντος. Απαγορεύεται η πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, μετατροπή, (επανα)δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, ανακοίνωση, μεταπώληση, δημιουργία παραγώγων, σύνδεση, λήψη ή οποιουδήποτε είδους χρήση του περιεχομένου – εν όλω ή εν μέρει- του Δικτυακού Τόπου, με οποιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε μέσον, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της MIG ή του δικαιούχου του σχετικού δικαιώματος.

3.6 Ρητώς αποδέχεσθε ιδίως ότι, ο Δικτυακός τόπος και το περιεχόμενο αυτού δεν προορίζονται για οποιουδήποτε είδους διανομή σε ή χρήση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε οποιαδήποτε χώρα όπου τέτοιου είδους διανομή ή χρήση θα αντιτίθετο στο τοπικό νομοθετικό ή κανονιστικό πλαίσιο.

3.7 Ρητώς αποδέχεσθε ιδίως ότι, ο Δικτυακός τόπος και το περιεχόμενο αυτού δεν προορίζονται για οποιουδήποτε είδους διανομή σε ή χρήση από ανηλίκους.

4. Περιορισμός Ευθύνης – Αποζημίωση

4.1 Ο Δικτυακός Τόπος και η πρόσβαση σε αυτόν παρέχεται «ως έχει» και ανάλογα με την διαθεσιμότητα. Η ευθύνη της MIG και οποιουδήποτε άλλου μέλους του Ομίλου MIG, από ή σε σχέση με οποιονδήποτε και όλους τους ρητούς ή εξυπακουόμενους όρους, προϋποθέσεις, εγγυήσεις, περιγραφές, παραστάσεις, και/ή εγκρίσεις σε σχέση με τον Δικτυακό Τόπο, το περιεχόμενό του και οποιαδήποτε προϊόντα και υπηρεσίες που αναφέρονται στον Δικτυακό Τόπο αποκλείεται στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο.

4.2 Ρητώς αποδέχεσθε ιδίως ότι, ούτε η MIG ούτε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Ομίλου MIG εγγυάται την ακρίβεια, επάρκεια ή πληρότητα των πληροφοριών και του υλικού που περιλαμβάνονται στον Δικτυακό Τόπο. Η MIG και κάθε άλλο μέλος του Ομίλου MIG ρητά αποποιούνται κάθε ευθύνης για λάθη και/ή παραλείψεις σχετικά με τις πληροφορίες και τα στοιχεία αυτά. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση, είτε εξυπακουόμενη είτε ρητή ή εκ του νόμου, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εγγυήσεων μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων και απουσίας ιών σε πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή, σε σχέση με τις πληροφορίες και το υλικό που περιλαμβάνονται στον Δικτυακό Τόπο.

4.3 Η σύνδεσή σας με άλλες πηγές του διαδικτύου μέσω των οποιονδήποτε συνδέσμων (links, hyperlinks, banners κλπ) γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη· το περιεχόμενο, η ακρίβεια, οι εκτιθέμενες απόψεις και άλλοι σύνδεσμοι που παρέχονται από τις πηγές αυτές δεν ερευνώνται, δεν επιβεβαιώνονται, δεν παρακολουθούνται ούτε επιδοκιμάζονται από την MIG.

4.4 Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η εφαρμοστέα νομοθεσία, αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη της MIG και οποιουδήποτε άλλου μέλους του Ομίλου MIG προς οποιοδήποτε πρόσωπο αναφορικά με οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, δαπάνη ή απαίτηση που απορρέει, άμεσα ή έμμεσα, σε σχέση με τον Δικτυακό Τόπο ή από οποιαδήποτε χρήση ή κατάχρηση ή μη δυνατότητα χρήσης αυτού του Δικτυακού Τόπου ή του περιεχομένου του ή οποιουδήποτε μέρους τους, ή από οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη οποιουδήποτε χρήστη του Δικτυακού Τόπου στηριζόμενου ή βασιζόμενου σε ή σε σχέση με οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σε σχέση με οποιαδήποτε διακοπή λειτουργίας, σφάλμα, παράλειψη, παρεμβολή, ελάττωμα, καθυστέρηση στη λειτουργία ή στη μετάδοση, ιούς υπολογιστών ή διακοπή σύνδεσης ή συστημάτων, έστω και αν η MIG ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Ομίλου MIG ή εκπρόσωποι αυτών έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων απωλειών, ζημιών, δαπανών ή απαιτήσεων.

4.5 Ούτε η MIG ούτε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Ομίλου MIG θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει στον εξοπλισμό ή στο λογισμικό του χρήστη ως αποτέλεσμα της χρήσης του Δικτυακού Τόπου ή/και της σύνδεσης αυτού με άλλες ιστοσελίδες ή δικτυακούς τόπους, συνδέσμους ή άλλες πηγές του διαδικτύου.

4.6 Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται η MIG και/ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Ομίλου MIG για τυχόν απώλεια κερδών, επιχείρησης, εσόδων, φήμης και πελατείας ή αναμενόμενα έσοδα ή/και για έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία.

4.7 Χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων ή θεραπειών που μπορεί να έχει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πρόσωπα, θα αποκαθιστάτε την ζημία και θα διατηρείτε αλώβητους / θα κατοχυρώνετε την MIG, όλα τα άλλα μέλη του Ομίλου MIG, και τους διευθυντές, διοικητικούς συμβούλους, υπαλλήλους και αντιπροσώπους της MIG και όλων των άλλων μελών του Ομίλου MIG έναντι όλων των δικαστικών και εξώδικων ενεργειών, αγωγών, διαδικασιών, αξιώσεων, απαιτήσεων, απωλειών, ζημιών, εξόδων και δαπανών που τυχόν εγερθούν εναντίον τους ή που οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα πρόσωπα μπορεί να υποστεί ή εκ των οποίων / για τις οποίες να καταστεί υπεύθυνο, άμεσα ή έμμεσα ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με: ( i) οποιαδήποτε παράβαση από εσάς οιασδήποτε από τις διατάξεις των Όρων και Προϋποθέσεων, ( ii) οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή σας σχετική με την χρήση του Δικτυακού Τόπου, ( iii) τη χρήση ή τη μη δυνατότητα χρήσης του Δικτυακού Τόπου από εσάς, ( iv) τη χρήση του Δικτυακού Τόπου από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που επισκέπτεται τον Δικτυακό Τόπο χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας ή τον λογαριασμό πρόσβασής σας στο διαδίκτυο ή/και ( v) παραβίαση από εσάς οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων.

4.8 Κάθε δικαίωμα, απαλλαγή από ευθύνη και περιορισμός ευθύνης οποιασδήποτε φύσεως που ισχύει για την MIG ή στα οποία η MIG έχει δικαίωμα με βάση τους Όρους και Προϋποθέσεις θα ισχύει επίσης και θα επεκτείνεται για να προστατεύσει κάθε άλλο μέλος του Ομίλου MIG και κάθε διευθυντή, διοικητικό σύμβουλο, υπάλληλο και αντιπρόσωπο της MIG ή άλλων μελών του Ομίλου MIG ο οποίος ενεργεί στα πλαίσια των καθηκόντων του. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η MIG ενεργεί ή θα θεωρείται ότι ενεργεί ως αντιπρόσωπος και/ή για λογαριασμό και προς όφελος όλων των άλλων μελών του Ομίλου MIG και όλων των προσώπων που είναι ή καθίστανται σε οποιοδήποτε χρόνο διευθυντές, διοικητικοί σύμβουλοι, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι της MIG και/ή οποιουδήποτε άλλου μέλους του Ομίλου MIG.

5. Επεξεργασία και Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αναφορικά με την επεξεργασία ή/και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία ενδεχομένως περιέλθουν στην κατοχή της MIG μέσω του Δικτυακού Τόπου, συμφωνείτε και δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει με προσοχή και συμφωνείτε με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου οι οποίοι ενσωματώνονται δια αναφοράς στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

6. Προϊόντα και Υπηρεσίες

6.1 Ορισμένα από τα προϊόντα και υπηρεσίες που ενδέχεται να παρουσιάζονται στον ή μέσω του Δικτυακού Τόπου δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές.

6.2 Η MIG ή το σχετικό κατά περίπτωση μέλος του Ομίλου MIG επιφυλάσσεται του δικαιώματος να καθορίζει αν πληροίτε ή όχι τις προϋποθέσεις καταλληλότητας για οποιοδήποτε συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία.

6.3 Αν επιλέξετε να επισκεφθείτε τον παρόντα Δικτυακό Τόπο ή οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο εκτός της χώρας διαμονής σας, σας ενημερώνουμε ότι ενδέχεται να μην είναι νόμιμο υπό οποιοδήποτε σχετικό δίκαιο να επισκέπτεστε ή να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που διατίθενται στον Δικτυακό Τόπο ή σε οποιονδήποτε άλλον τέτοιο δικτυακό τόπο.

6.4 Οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που παρέχεται από οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου MIG θα είναι (αν είναι) διαθέσιμο μόνο στην/στις χώρα/ες όπου το μέλος που παρέχει το προϊόν ή την υπηρεσία έχει λάβει τυχόν απαιτούμενες άδειες.

7. Νομικό Πλαίσιο

7.1 Η διανομή των εγγράφων ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται στον Δικτυακό Τόπο ενδεχομένως να περιορίζεται από το νόμο σε ορισμένες χώρες. Ο Δικτυακός τόπος περιλαμβανομένου του περιεχομένου του εν όλω ή εν μέρει δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση αξιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το νόμο.

7.2 Ανακοινώσεις, προσφορές ή προσκλήσεις για συναλλαγές που παρουσιάζονται σε οποιαδήποτε σελίδα του Δικτυακού Τόπου δεν αφορούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική, την Ιαπωνία ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το νόμο.

7.3 Τίποτε αναφερόμενο στον Δικτυακό Τόπο δεν αποτελεί προσφορά ή πώληση κινητών αξιών της MIG ή οποιουδήποτε άλλου μέλους του Ομίλου MIG στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική, την Ιαπωνία ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το νόμο.

7.4 Εάν βλέπετε οποιαδήποτε σελίδα του Δικτυακού Τόπου όπου γίνεται αναφορά σε κινητές αξίες ή οποιαδήποτε σχετική συναλλαγή/πράξη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική, την Ιαπωνία η οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το νόμο, πρέπει να εγκαταλείψετε την σχετική σελίδα ή/και τον Δικτυακό Τόπο.

8. Φύση των πληροφοριών

8.1 Πληροφορίες ή απόψεις που παρέχονται από εμάς ή από οποιονδήποτε τρίτο στον Δικτυακό Τόπο ή από οποιοδήποτε Τοπικό Δικτυακό Τόπο δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση επαγγελματική, οικονομική, επενδυτική ή άλλη συμβουλή ή σύσταση, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως βάση για τη λήψη, ή μη λήψη, οποιασδήποτε απόφασης επενδυτικής ή άλλης.

8.2 Οι εν λόγω πληροφορίες και απόψεις δεν συνιστούν προσφορά ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς ή σύσταση για τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής ή την πραγματοποίηση οποιασδήποτε επένδυσης ή για την αγορά ή πώληση οποιωνδήποτε χρηματοοικονομικών μέσων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή υπηρεσιών ή για τη σύναψη συμβατικής σχέσης.

9. Τοπικοί Δικτυακοί Τόποι – δικτυακοί τόποι τρίτων

9.1 Μέσω του Δικτυακού Τόπου ενδεχομένως να μπορείτε να συνδεθείτε με άλλους δικτυακούς τόπους ή σελίδες που διαχειρίζονται άλλα μέλη του Ομίλου MIG (οι « Τοπικοί Δικτυακοί Τόποι»). Η χρήση από εσάς του κάθε Τοπικού Δικτυακού Τόπου θα διέπεται τόσο από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις όσο και από τους όρους και προϋποθέσεις του Τοπικού Δικτυακού Τόπου. Ωστόσο, όπου οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις συγκρούονται με τους όρους και προϋποθέσεις του Τοπικού Δικτυακού Τόπου, οι όροι και προϋποθέσεις του Τοπικού Δικτυακού Τόπου θα υπερισχύουν.

9.2 Ο παρών Δικτυακός Τόπος ενδέχεται να παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα να μεταφερθούν μέσω ειδικών συνδέσεων (συνδέσμων [links], υπερσυνδέσμων [hyperlinks], διαφημίσεων [banners] κλπ) σε δικτυακούς τόπους τρίτων και οι εν λόγω τρίτοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων. Καμία εγγύηση για την διαθεσιμότητα τέτοιων συνδεόμενων δικτυακών τόπων τρίτων και καμία έγκριση δεν παρέχεται ή/και καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνεται από την MIG ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Ομίλου MIG για ή σε σχέση με το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών, ή την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται στο/μέσω του οποιουδήποτε δικτυακού τόπου τρίτου. Ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει η MIG ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Ομίλου MIG για ή σε σχέση με σφάλματα ή ελαττώματα λειτουργίας στους δικτυακούς τόπους τρίτων ή σε σχέση με οποιαδήποτε απώλεια ζημία, δαπάνη ή απαίτηση που τυχόν υποστεί ο χρήστης ή εγερθεί εναντίον του άμεσα ή έμμεσα από την πρόσβαση σε τέτοιους δικτυακούς τόπους ή από την χρήση των πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων που διατίθενται μέσω αυτών.

10. Πρόσθετοι Όροι

Ορισμένα τμήματα ή σελίδες σε αυτό τον Δικτυακό Τόπο μπορεί να περιέχουν όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι είναι επιπρόσθετοι αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. Σε περίπτωση σύγκρουσης, οι πρόσθετοι όροι και κανονισμοί θα υπερισχύουν για εκείνα τα τμήματα ή εκείνες τις σελίδες.

11. Υποβολή πληροφοριών

Με την επιφύλαξη των περιορισμών που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των διατάξεων της Πολιτικής Απορρήτου, πληροφορίες που υποβάλλονται από οποιονδήποτε χρήστη στην MIG μέσω του Δικτυακού Τόπου θα θεωρούνται ότι ανήκουν στα μέλη του Ομίλου MIG, θα παραμένουν στην κυριότητά τους και τα μέλη του Ομίλου MIG θα είναι ελεύθερα να τις χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε σκοπό. Με την ίδια επιφύλαξη, κανένα μέλος του Ομίλου MIG δεν υπόκειται σε οποιεσδήποτε υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου σχετικά με πληροφορίες που υποβάλλονται ως ανωτέρω, εκτός όπως συμφωνείται από το μέλος του Ομίλου MIG που έχει την απευθείας πελατειακή σχέση ή όπως άλλως συμφωνηθεί ειδικώς ή απαιτείται από τον νόμο.

12. Μερική ακυρότητα

Αν σε οποιονδήποτε χρόνο μία ή περισσότερες από τις διατάξεις αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, είναι ή καθίσταται άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη από οποιαδήποτε άποψη βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, η διάταξη αυτή θα παύει να ισχύει στον βαθμό και μόνον που απαιτείται χωρίς επηρεασμό της εγκυρότητας, νομιμότητας και δυνατότητας εκτέλεσης των υπολοίπων διατάξεων των Όρων και Προϋποθέσεων.

13. Εκχώρηση

Απαγορεύεται η εκχώρηση ή καθοιονδήποτε άλλο τρόπο μεταβίβαση από εσάς οποιουδήποτε δικαιώματος από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις καθώς και οποιαδήποτε διαφορά ή ζήτημα ανακύψει από αυτούς, σε σχέση με την ερμηνεία ή την εφαρμογή τους ή την πρόσβαση στον ή την χρήση του Δικτυακού Τόπου, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα σε σχέση με τον Δικτυακό Τόπο διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Τα Ελληνικά δικαστήρια έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα να εκδικάζουν οποιοδήποτε θέμα και οποιαδήποτε διαφορά που μπορεί να προκύψει σε σχέση με τα παραπάνω, αλλά η MIG διατηρεί το δικαίωμα να λάβει νομικά μέτρα και να προβεί σε νομικές ενέργειες σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της οποίας τα δικαστήρια δυνατόν να έχουν δικαιοδοσία, είτε κατά την ίδια χρονική περίοδο είτε όχι.