• Τουρισμός & Αναψυχή
  • προορισμοί επιλογής
  • Το μοναδικό ξενοδοχείο 5 αστέρων στη Λευκωσία


  • Πωλήσεις 2017:
  • €12εκ
  • Πωλήσεις 2016:
  • €11εκ
  • Ημερομηνία αρχικής επένδυσης:
  • Αύγουστος 2007
  • Ποσοστό συμμετοχής MIG (31 Δεκεμβρίου 2017):
  • 75,1%


Το Hilton Cyprus είναι το μοναδικό ξενοδοχείο 5 αστέρων στη Λευκωσία με 294 δωμάτια, προνομιακά τοποθετημένο στο κέντρο της πόλης σε πολύ κοντινή απόσταση από το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Το ξενοδοχείο λειτουργεί υπό την αιγίδα της Hilton από το 1967 βάσει συμφωνίας διαχείρισης (management contract) μέχρι το τέλος 2017 (με δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης).

Το ξενοδοχείο διαθέτει 294 δωμάτια, εκ των οποίων τα 24 είναι σουίτες τα 76 διακεκριμένα (executive) και τα 194 standard, αίθουσες για συνέδρια και εκδηλώσεις. Το ξενοδοχείο καλύπτει κυρίως τις ανάγκες του επιχειρηματικού τουρισμού.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία στο κέντρο της πόλης ενώ επίσης περιλαμβάνει μια εξαιρετικά πολύτιμη έκταση οικοδομήσιμης γης (πάνω από 6.000τμ, από τις ελάχιστες διαθέσιμες εκτάσεις στο κέντρο της πόλης) δίπλα στο ξενοδοχείο, η οποία θα μπορούσε να αποφέρει επιπλέον 20-25.000τμ για δυνητική χρήση (μικτή χρήση γραφείων και κατοικιών, εμπορικό κέντρο, καζίνο και συναυλιακός χώρος).

Hilton Cyprus    
Σύνοψη χρηματοοικονομικών στοιχείων (€ εκ) 2017 2016
Κυκλοφορούν ενεργητικό 2 1
Μη-κυκλοφορούν ενεργητικό 92 93
Σύνολο Ενεργητικού 95 94
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 77 76
     
Πωλήσεις 12 11
EBITDA 3 3
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από μειοψηφίες 2 1