• Μεταφορές
  • η ταξιδιωτική εμπειρία
  • Η ηγέτιδα εταιρεία στην επιβατηγό ναυτιλία στην Ανατολική Μεσόγειο


  • Πωλήσεις 2022:
  • €530εκ
  • Πωλήσεις 2021:
  • €348εκ
  • Ημερομηνία αρχικής επένδυσης:
  • Οκτώβριος 2007
  • Ποσοστό συμμετοχής MIG (31.12.2022):
  • 79,4%
Ο όμιλος ATTICA κατέχει ηγετική θέση στην παροχή υπηρεσιών θαλασσίων μεταφορών για επιβάτες και φορτηγά στη Ανατολική Μεσόγειο. Εξυπηρετώντας 61 προορισμούς, προσεγγίζοντας 79 λιμάνια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (στις γραμμές Ελλάδας – Ιταλίας και Μαρόκου - Ισπανίας). Οι θυγατρικές εταιρείες Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Africa Morocco Link (AML) και η Hellenic Seaways, έχουν καθιερωθεί στον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών στην Ευρώπη και είναι συνυφασμένες με το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

O στόλος του ομίλου ATTICA αριθμεί 35 υπερσύγχρονα επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία και ταχύπλοα, που προσφέρουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών μεταφοράς σε επιβάτες, ΙΧ και φορτηγά. Η ATTICA συστηματικά κατέχει ηγετική θέση σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιείται, προσφέροντας αξιόπιστα δρομολόγια και ανώτερης ποιότητας υπηρεσίες.

Αναφορικά με τον ξενοδοχειακό κλάδο, συστάθηκε η Attica Blue Hospitality Μον/πη Α.Ε. («Attica Blue Hospitality»), 100% θυγατρική της Attica Group η οποία εξαγόρασε την ιδιοκτήτρια εταιρεία του ξενοδοχείου Naxos Resort Beach Hotel και Tinos Beach Hotel. Η στοχευμένη δραστηριοποίηση στον ξενοδοχειακό κλάδο, διαφοροποιεί την Attica Group από τον ανταγωνισμό, διευρύνει τις δραστηριότητές της στον τουριστικό κλάδο επιτρέποντάς της να καλύψει μεγαλύτερο εύρος αναγκών των πελατών της, ενώ ταυτόχρονα της δίνει τη δυνατότητα να ισχυροποιήσει τη χρηματοοικονομική θέση της επενδύοντας σε συγγενικούς τομείς που προσφέρουν άμεσες συνέργειες.

 

Attica Group    
Σύνοψη χρηματοοικονομικών στοιχείων (€ εκ) 2022 2021
Κυκλοφορούν ενεργητικό 245 234
Μη-κυκλοφορούν ενεργητικό 735 717
Σύνολο Ενεργητικού 980 952
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 358 362
     
Πωλήσεις 530 348
EBITDA 58 42
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από μειοψηφίες 17 -13