• Μεταφορές
  • η ταξιδιωτική εμπειρία
  • Η ηγέτιδα εταιρεία στην επιβατηγό ναυτιλία στην Ανατολική Μεσόγειο


  • Πωλήσεις 2021:
  • €348εκ
  • Πωλήσεις 2020:
  • €290εκ
  • Ημερομηνία αρχικής επένδυσης:
  • Οκτώβριος 2007
  • Ποσοστό συμμετοχής MIG (31.12.2021):
  • 79,4%
Ο όμιλος ATTICA κατέχει ηγετική θέση στην παροχή υπηρεσιών θαλασσίων μεταφορών για επιβάτες και φορτηγά στη Ανατολική Μεσόγειο. Εξυπηρετώντας 60 προορισμούς, προσεγγίζοντας 71 λιμάνια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (στις γραμμές Ελλάδας – Ιταλίας και Μαρόκου - Ισπανίας). Οι θυγατρικές εταιρείες Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Africa Morocco Link (AML) και η Hellenic Seaways, έχουν καθιερωθεί στον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών στην Ευρώπη και είναι συνυφασμένες με το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

O στόλος του ομίλου ATTICA αριθμεί 31 υπερσύγχρονα επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία και ταχύπλοα, που προσφέρουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών μεταφοράς σε επιβάτες, ΙΧ και φορτηγά. Η ATTICA συστηματικά κατέχει ηγετική θέση σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιείται, προσφέροντας αξιόπιστα δρομολόγια και ανώτερης ποιότητας υπηρεσίες.

Attica Group    
Σύνοψη χρηματοοικονομικών στοιχείων (€ εκ) 2021 2020
Κυκλοφορούν ενεργητικό 234 183
Μη-κυκλοφορούν ενεργητικό 717 722
Σύνολο Ενεργητικού 952 905
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 362 381
     
Πωλήσεις 348 290
EBITDA 42 40
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από μειοψηφίες -13 -49