Ιστορική Αναδρομή

Ο Όμιλος MIG προέρχεται από τη Marfin Α.Ε.Π.Ε.Υ, μία εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που ιδρύθηκε το 1998. Η εταιρεία αυτή, υπό την ηγεσία του Ανδρέα Βγενόπουλου, ανέπτυξε μια στρατηγική που επικεντρώθηκε στην αναδιάρθρωση και συγχώνευση του Ελληνικού τραπεζικού κλάδου.

Ιδρυτής της εταιρείας ήταν ό Ανδρέας Βγενόπουλος ο οποίος είχε την έμπνευση και την πρωτοβουλία να συγκεντρώσει επενδυτές με στόχο την δημιουργία  ενός σημαντικού επενδυτικού ομίλου. Ο Α. Βγενόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953 και σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήταν δικηγόρος και ιδρυτής της δικηγορικής εταιρείας «ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Διετέλεσε Πρόεδρος και συνέχεια  μη-Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Marfin Investment Group Α.Ε. Συμμετοχών και μέλος της διοίκησης εταιρειών του ομίλου. Απεβίωσε τον Νοέμβριο του 2016.

Ξεκινώντας το 2001, η εταιρεία προχώρησε σε διαδοχικές επενδύσεις και εξαγορές που περιελάμβαναν ελληνικά και κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Αυτή η επενδυτική στρατηγική κορυφώθηκε το Δεκέμβριο του 2006 με τη δημιουργία της Marfin Popular Bank (MPB) ως ένας από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους στην Ελλάδα και την Κύπρο, μετά την εξαγορά από τον όμιλο της Λαϊκής ποσοστού 97% της MIG και της μετέπειτα αφομοίωσης των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων της MIG σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Στις 4 Μαΐου 2007, η MIG προέβη στην πώληση των κύριων τραπεζικών περιουσιακών της στοιχείων στην MPB, γεγονός το οποίο οδήγησε στο λειτουργικό διαχωρισμό της από την MPB, ενώ η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί και το τέλος της διαδικασίας αναδιάρθρωσης της MPB.

Στις 12 Ιουλίου 2007, η MIG ολοκλήρωσε επιτυχώς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους 5,19 δις ευρώ με την έκδοση 774.660.278 κοινών μετοχών, προκειμένου να χρηματοδοτήσει σχεδιαζόμενες εξαγορές σε επιλεγμένες χώρες.

Χρονολόγιο κύριων επενδυτικών δραστηριοτήτων:

 • Ιούλιος 2007: απόκτηση ποσοστού 34.1% στη Vivartia
 • Αύγουστος 2007: απόκτηση ποσοστού 64% στο Hilton Κύπρου
 • Οκτώβριος 2007: απόκτηση ποσοστού 51.6% στην Attica Group
 • Οκτώβριος 2007: απόκτηση ποσοστού 66.7% στην JSC Robne Kuce Beograd (RKB)
 • Ιούλιος 2008: απόκτηση ποσοστού 50% στην Sunce Koncern d.d. (Sunce)
 • Δεκέμβριος 2008: απόκτηση ποσοστού 50% στην Flight Ambulance International (FAI)
 • Μάρτιος 2009: απόκτηση της Olympic Air, Olympic Handling και Olympic Engineering
 • Δεκέμβριος 2009: στρατηγική συνεργασία με τη Veolia Environnement “Veolia-MIG Greece”
 • Απρίλιος 2010: πώληση του κλάδου αρτοσκευασμάτων και ζαχαρωδών της Vivartia (Chipita)
 • Σεπτέμβριος 2011: πώληση ποσοστού 90% της Vivartia Κύπρου
 • Νοέμβριος 2011: στρατηγική συμμαχία με Abu Dhabi Mar (ADM)
 • Οκτώβριος 2012: συμφωνία πώλησης ποσοστού 100% της Olympic Air στην Aegean Airlines
 • Οκτώβριος 2013: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού (DG Comp) εγκρίνει την πώληση ποσοστού 100% της Olympic Air στην Aegean Airlines
 • Αύγουστος 2014: πώληση ποσοστού 34,96% της MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Π.
 • Ιούλιος 2015:  πώληση ποσοστού 51% του FAI Aviation Group
 • Δεκέμβριος 2015: πώληση του συνόλου των μετοχών της Skyserv Handling Services
 • Μάρτιος 2017:  πώληση του συνόλου των μετοχών (ποσοστό 49.99%) της εταιρίας Sunce Koncern d.d. (Sunce)
 • Νοέμβριος 2018: πώληση του συνόλου των μετοχών (ποσοστό 70,38%) του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών “ΥΓΕΙΑ” Α.Ε.
 • Απρίλιος 2019 : πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει η θυγατρική «MIG LEISURE LTD» στην εταιρία «CYPRUS TOURIST DEVELOPMENT PUBLIC CO LTD» («CTDC»), ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου «Hilton Cyprus».
 • Ιανουάριος 2021 : πώληση του συνόλου των μετοχών (ποσοστό 99,67%) της εταιρίας SingularLogic.
 • Μάρτιος 2021 : πώληση του συνόλου των μετοχών (ποσοστό 92,08%) της εταιρίας Vivartia Συμμετοχών  Α.Ε.
 • Μάϊος 2023: ανταλλαγή της συνολικής συμμετοχής στην ATTICA GROUP (79,383%) με το σύνολο των ομολογιακών δανείων της Εταιρίας.